Fälgbehandling Toggle

Fälgbehandling

 

Aluminiumfälgar utsätts för mycket smuts från vägarna och bromsbeläggen avger sot som lätt bränner in fälgen.

Först rengörs fälgarna ordentligt och torkas. Sedan appliceras vår fälgbehandling som skapar en hård hinna som gör att salt, bromsdamm och annan smuts inte fäster lika bra.